29052567

ปรับปรุงล่าสุด03:55:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข 1973
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 1586
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2139
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 2575
แนวทางปฎิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 1981
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 1837
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 1787