13072567

ปรับปรุงล่าสุด08:44:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แนวทางปฎิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) 02 มกราคม 2567 4933
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 26 กันยายน 2565 8570
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 15 กันยายน 2565 8925
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 31 สิงหาคม 2565 4944
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 21 มิถุนายน 2565 1327
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 21 มิถุนายน 2565 1351
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 มิถุนายน 2565 1363
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21 มิถุนายน 2565 1299
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 21 มิถุนายน 2565 1247
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกอบการร้านค้าสวัสดิการที่ผ่านการคัดเลือก 01 ตุลาคม 2564 2023
ผังร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 2145
ผังร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2565 (2) 01 ตุลาคม 2564 1213
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 23 กันยายน 2564 1750
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 13 กันยายน 2564 1536
ประกาศรายชื่อร้านค้าและร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 24 ธันวาคม 2563 1838