21042567

ปรับปรุงล่าสุด02:41:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2567 41
คุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๒ รายการ 18 เมษายน 2567 50
ราคากลาง ยา จำนวน ๒ รายการ 18 เมษายน 2567 41
ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุง OPD ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 17 เมษายน 2567 12
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2567 51
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดผ่านหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2567 53
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2567 62
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ยา จำนวน ๔ รายการ) 04 เมษายน 2567 111
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ชนิดหัวสูงพิเศษ (Pedicular Screw Long Arm Head Profile) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เมษายน 2567 114
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ต้องเปลี่ยนเบ้าสะโพก แบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน ๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เมษายน 2567 105
ราคากลาง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดผ่านหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง 03 เมษายน 2567 87
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดผ่านหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง 03 เมษายน 2567 85
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 เมษายน 2567 99
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2567 115
ราคากลาง (จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยใรเขตบ้านพักราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน) 26 มีนาคม 2567 148