02122566

ปรับปรุงล่าสุด01:42:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 01 ธันวาคม 2566 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 01 ธันวาคม 2566 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน และนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 พฤศจิกายน 2566 370
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 23 พฤศจิกายน 2566 478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 22 พฤศจิกายน 2566 499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม) 21 พฤศจิกายน 2566 411
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการเรียกตัว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล 16 พฤศจิกายน 2566 392
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 13 พฤศจิกายน 2566 710
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กลุ่มงานพัสดุ) 13 พฤศจิกายน 2566 519
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 13 พฤศจิกายน 2566 318
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) 10 พฤศจิกายน 2566 335
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 10 พฤศจิกายน 2566 350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 08 พฤศจิกายน 2566 190
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กลุ่มงานพัสดุ) 07 พฤศจิกายน 2566 201
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 07 พฤศจิกายน 2566 281