29052567

ปรับปรุงล่าสุด03:55:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "คีเลชั่นบำบัด Chelation Therapy Training" ครั้งที่ 14 21 กรกฎาคม 2558 2721
อนุมัติปรับเปลื่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศีกษา ๒๕๕๘ ระบบสอบกลาง 21 กรกฎาคม 2558 2238
ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 กรกฎาคม 2558 4248
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 16 กรกฎาคม 2558 2421
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015 03 กรกฎาคม 2558 2677
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Building Research Capacity for Non-Communicable Diseases 30 มิถุนายน 2558 3079
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 29 มิถุนายน 2558 2792
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2558 2749
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์" 17 มิถุนายน 2558 3191
ขอเชิญแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบตลาดนัด HA ในงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 16 มิถุนายน 2558 3312
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 11 มิถุนายน 2558 2498
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 11 มิถุนายน 2558 2621