15062567

ปรับปรุงล่าสุด07:53:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย 12 กุมภาพันธ์ 2563 1554
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 03 กุมภาพันธ์ 2563 1501
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งทำบันทึกเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 16 มกราคม 2563 1649
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม 07 มกราคม 2563 1666
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปิดพื้นที่บริการจำหน่ายอาหาร 26 ธันวาคม 2562 1560
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 23 ธันวาคม 2562 1739
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 13 พฤศจิกายน 2562 2175
แจ้งการใช้แผนปฎิบัติการ (แผนพัฒนา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 07 พฤศจิกายน 2562 1708
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 16 ตุลาคม 2562 1586
สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ตุลาคม 2562 2390
การให้บริการข้อมูลจปฐ.ออนไลน์ และข้อมูล กชช.๒ค ด้วยระบบออนไลน์ 30 กันยายน 2562 1879
เผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 22 กรกฎาคม 2562 1797
แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 กรกฎาคม 2562 1761
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและส่งเสริมโครงการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่3 10 กรกฎาคม 2562 1796
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น KLUES บน Smart Phone ให้แก่ประชาชนทั่วไป 10 กรกฎาคม 2562 1888